Stichting Geen GeHannes

Waarom 'Geen GeHannes'

Opheffing van de stichting Geen GeHannes

De samenwerkingsverbanden hebben voldoende mogelijkheden, om de financiering van extra leerlingbegeleiding binnen korte tijd rond te krijgen.
Daarom is ondersteuning door de Stichting Geen GeHannes niet meer nodig en zal de stichting per 01-07-2021 worden opgeheven.

Geen GeHannes

Geen GeHannes is een stichting, die is opgericht voor kinderen met een beperking die in een nijpende onderwijssituatie zitten of terecht dreigen te komen.
Zij moeten op een school zitten die binnen ons werkgebied valt.

Twee indicatiecommissies bepaalden destijds of kinderen in aanmerking kwamen voor extra financiële middelen om deze hulp te kunnen bekostigen. In het geval van Hannes kostte het passeren van deze commissies echter te veel tijd. Om in dit soort situaties toch snel te kunnen handelen besloten wij het fonds 'Geen GeHannes' in het leven te roepen. Later werd het fonds veranderd in een stichting.

Hoe werkt de stichting

Voor extra zorggelden wordt allereerst een beroep gedaan op de samenwerkingsverbanden van de scholen.
Indien de zorggelden vanuit deze samenwerkingsverbanden ontoereikend zijn, kan een beroep worden gedaan op de Stichting Geen GeHannes.
Een toewijzingscommissie buigt zich over de aanvraag.

U kunt ons helpen

Om op deze wijze te kunnen werken moet de stichting kunnen beschikken over een behoorlijk basiskapitaal. Daarnaast is er behoefte aan een risicodekkendvermogen. Hiervoor vragen wij uw hulp, want alleen dan kan de stichting zonder teveel gehannes blijven bestaan.

Hannes met andere kinderen

Contact

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon: Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

e-mail: info@geengehannes.nl
telefoon: 06 - 51 38 79 28

Bank: NL10 RABO 0144 7589 89
t.n.v. Stichting Geen GeHannes, Papendrecht

 

 

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon:
Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

telefoon: 06 - 51 38 79 28
e-mail: info@geengehannes.nl

Bank: NL 10 RABO 0144 7589 89
Stichting Geen GeHannes Papendrecht

Opheffing Geen GeHannes
De stichting wordt per 01-07-2021 opgeheven

It’s better to add life to a child’s years
than years to a child’s life