Stichting Geen GeHannes

Bedankwoord van de moeder van Robin

Mijn dochter Robin volgt onderwijs op de reguliere school in ons dorp.

Vanuit het samenwerkingsverband krijgt de school extra financiering om het onderwijs voor Robin zo passend mogelijk te maken.
Robin heeft het goed naar haar zin en zij ontwikkelt zich op haar niveau op de meeste gebieden prima.

Voor rekenen en sociale ontwikkeling heeft Robin momenteel nog meer ondersteuning nodig, zodat zij aansluiting houdt bij haar groep.

Voor dit laatste doel heeft de stichting Geen GeHannes een eenmalige donatie toegekend, waar ik als ouder erg blij mee ben.
En Robin ook.

Hartelijk dank.

De moeder van Robin.

 

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon:
Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

telefoon: 06 - 51 38 79 28
e-mail: info@geengehannes.nl

Bank: NL 10 RABO 0144 7589 89
Stichting Geen GeHannes Papendrecht

It’s better to add life to a child’s years
than years to a child’s life