Stichting Geen GeHannes

Onze begunstigers

Alle medewerkers werken op vrijwillige basis.
De jaarcijfers van zijn op aanvraag beschikbaar. Donateurs kunnen deze opvragen via: info@geengehannes.nl

Wij bedanken

voor hun financiële ondersteuning.

 

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon:
Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

telefoon: 06 - 51 38 79 28
e-mail: info@geengehannes.nl

Bank: NL 10 RABO 0144 7589 89
Stichting Geen GeHannes Papendrecht

It’s better to add life to a child’s years
than years to a child’s life