Stichting Geen GeHannes

Ons verhaal

Onze zoon Hannes, geboren september 2002, heeft een ernstig aangeboren hartafwijking waar geen behandelingen voor mogelijk zijn. Vanaf de eerste dagen dat we wisten dat hij zo ziek was - kort na zijn geboorte - en dat hij niet beter kon worden, hebben wij als ouders besloten hem niet in een glazen kooi te laten opgroeien.

Toen Hannes tegen alle verwachtingen in de leeftijd van vier jaar bereikte en we de wens hadden hem ook onderwijs te laten volgen, kwamen al snel de eerste obstakels om de hoek kijken. Hannes kan niet naar het speciaal onderwijs, omdat hij te ziek is om met een taxi vervoerd te worden. Wij voelden het dan ook als een voorrecht dat de basisschool in ons dorp aangaf dat Hannes bij hen hoorde. Ze wilden hem graag toelaten.

De aanvraag van een Leerling Gebonden Financiering was noodzakelijk om Hannes de nodige extra zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Met een ambulant begeleider van SPON Onderwijs Advies Groep (OAG) zijn we de aanvraag hiervoor gestart. Tot onze schrik en verbijstering werd deze afgewezen. Deze afwijzing kwam als een enorme teleurstelling en was onbegrijpelijk. Hannes zat inmiddels al op school, maar extra middelen waren ineens ver buiten bereik.

Wat er toen gebeurde ontroert ons nog steeds.
Hannes moest naar school, daar had hij recht op! Op eigen initiatief en in eigen beheer besloten de mensen van SPON OAG de begeleiding alvast te starten. Ineens stond een team van deskundige mensen om ons heen en kregen we het gevoel dat het allemaal goed zou komen met onze zoon.
Wat dat met je doet als ouders....we hebben gehuild van blijdschap en 's avonds een fles champagne open gemaakt.
Onze vent mag naar de basisschool !!

Hannes in gezelschap Hannes samen

Binnen SPON OAG en het stichtingsbestuur heerste verontwaardiging over de gang van zaken met betrekking tot de afwijzing van de financiering. Met een glimlach werd er wel eens gesproken over het oprichten van de Stichting Geen GeHannes, een stichting om direct hulp te kunnen bieden aan kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat de stichting echt werd opgericht was een complete verrassing. Dat Hannes zijn leven op deze manier invloed mag hebben, vinden wij heel bijzonder.

Liefs,
Clement en Patricia Verschoor

Na ruim vier jaar genoten te hebben van onderwijs op zijn eigen basisschool, is Hannes geheel onverwacht op 18 december 2010 overleden.
Wij als ouders hopen dat de stichting ook in de toekomst kinderen kan helpen onderwijs te volgen zoals Hannes dat het liefste deed, in zijn eigen, veilige en vriendelijke omgeving.

 

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon:
Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

telefoon: 06 - 51 38 79 28
e-mail: info@geengehannes.nl

Bank: NL 10 RABO 0144 7589 89
Stichting Geen GeHannes Papendrecht

It’s better to add life to a child’s years
than years to a child’s life