Stichting Geen GeHannes

Hoe werkt de stichting?

Samen op het schoolplein

Geen GeHannes is een stichting, die is opgericht voor kinderen met een beperking, die in een nijpende onderwijssituatie terecht komen. Zij moeten op een school zitten die binnen ons werkgebied valt.

Ons werkgebied

Kaartje van het werkgebied van Geen GeHannes

De financiering

Voor extra zorggelden wordt allereerst een beroep gedaan op de samenwerkingsverbanden van de scholen.
Indien de zorggelden vanuit deze samenwerkingsverbanden ontoereikend zijn, kan een beroep worden gedaan op de Stichting Geen GeHannes.

Een toewijzingscommissie buigt zich over de aanvraag.

 

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon:
Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

telefoon: 06 - 51 38 79 28
e-mail: info@geengehannes.nl

Bank: NL 10 RABO 0144 7589 89
Stichting Geen GeHannes Papendrecht

It’s better to add life to a child’s years
than years to a child’s life