Stichting Geen GeHannes

De mensen achter Geen GeHannes

De mensen achter Geen GeHannes doen hun werk belangeloos. Met hun inzet hopen zij voor leerlingen die dat nodig hebben het motto gestalte te geven:
'It's better to add Life to a Child's Years, than Years to a Child's Life'.

Het bestuur van de Stichting Geen GeHannes

Het bestuur van de stichting Geen GeHannes, gevestigd te Dordrecht:

De toewijzingscommissie

Leden van toewijzingscommissie:

De fondswervers

Twee ambulant begeleiders zijn aangesteld als fondswervers. Zij doen hun best om sponsors te vinden en financiën bijeen te krijgen.

Adviseur

Een leidinggevende vanuit het VO informeert de stichting met name over de ontwikkelingen en mogelijke knelpunten binnen het VO.

De webmaster

Webmaster: Hein van der Wal van websitebedrijf Huisstudio Hein in Dordrecht

Webmaster is Hein van der Wal van Huisstudio Hein in Dordrecht.

 

Stichting Geen GeHannes
Contactpersoon:
Maarten de Keizer
Dokter Rietveldplein 36
3353 SJ Papendrecht

telefoon: 06 - 51 38 79 28
e-mail: info@geengehannes.nl

Bank: NL 10 RABO 0144 7589 89
Stichting Geen GeHannes Papendrecht

It’s better to add life to a child’s years
than years to a child’s life